Original essays published in Keghart may be reproduced, but credit must be provided.
All views expressed in keghart.com are those of respective authors.

“European” Armenians

Editorial, 31 August 2014

“In its history, culture and desire for rapprochement with Europe, Armenia is a deeply European state…” said French Ambassador Henri Reynaud during Bastille Day celebrations in Armenia on July 14. But is Armenia really in Europe? Are Armenians European? Is identity designated geographically, culturally or racially? Does it matter whether we are European or not?

To consider—as most people do--the Ural Mountains are the static dividing line between Asia and Europe would be inaccurate. History shows that Europe’s eastern boundaries have been elastic. A millennium ago the River Don was the boundary between Asia and Europe. At the end of the 15th century the line advanced to the banks of the Volga River. A century later the demarcation line had reached the River Ob. In the 19th century the Urals affixed the boundary between the two continents. In the 20th century the boundary shifted to the banks of the Rivers Emba and Kerch, near Kazakhstan. Clearly, in the past millennium geography has not been the determinant of Europe’s eastern boundaries. ....Read more >>

Your rating: None Average: 5 (1 vote)

Ի՞նչ է փնտրում Պարույր Հայրիկյանը

Սամվել Հովասափյան, Բեռլին, Օգոստոս 2014

Երևի տարօրինակ է հնչելու, եթե իմ ասելիքը մի անեկտոդով սկսեմ: Ուրեմն այսպես, ինչ որ մի օր Մոլլա Նասրեդդինը ջութակ էր նվագոմ, լսողներ իհարկե կային, ինչ որ մեկը չհամբերեց և ասաց.

- Ձե՛րդ իմաստնություն, դուք անընդհատ նույն լարի վրա և նույն ակորդն եք նվագում:

Մոլան պատասխանեց.

- Դե, ինձ հանգիստ թողեք, հազիվ եմ այդ մի տեղը գտել: ....Read more >>

Your rating: None Average: 5 (1 vote)

False Friend, Tiresome Threats

Arpiar Petrossian, Tehran, 30 August 2014

The below article was submitted to Keghart.com by Arpiar Petrossian as comment (Caviar Diplomacy vs. Dedication). Because of its comprehensive look at a disturbing phenomenon, we've decided to publish it as an article.--Editor.

You are so right! Especially about the politicians’ difference of view with that of boy scouts.               

Hardly would anyone doubt it. Yet for a whole century (99.25 years, to be precise) we have kept preaching the politicians on our rightfulness and the answer –if any – has been: “Yes of course, my dear; but after all, the Turks are our allies; Turkey is the only steady regime in Near/Middle East [usually: ‘a sea of turmoil’], a west leaning secular democracy among Islamist dictatorships and a major trade partner of the west, especially of the U.S. Do you expect us to offend and alienate them?”  ....Read more >>

Your rating: None Average: 5 (1 vote)

Virtual State Run by Oligarchy

Dr. Berge A. Minassian, Member of Armenian Renaissance, Toronto, 28 August 2014

In a democracy, the government is a team elected by the people and civil servants hired by that government to pass and administer laws that optimize the well-being and prospects of the people. In the wake of the sudden collapse of the Soviet Union, Armenia was naturally unready to set up such a system. As a result power fell into the hands of persons who soon realized that money is power. ....Read more >>

Your rating: None Average: 5 (2 votes)

Հայկական Երուսաղէմ, Այսօր եւ Վաղը

Դարաւոր Անցեալ  Եւ Վտանգուած Ապագայ

Հարցազրոյց Սաղիմահայ Գաղութի Ակնառու Ներկայացուցիչներէն Յակոբ Անդրէասեանին Հետ

Սագօ Արեան, Երուսաղէմ, Օգոստոս 2014

Խօսակիցս` Յակոբ Անդրէասեան, Երուսաղէմի գաղութի  ճանչցուած ազգայիններէն է: Ան երկար  տարիներ եղած է ՌԱԿ-ի  անդամ  եւ  վարած ՝ պատասխանատու բազմաթիւ  պաշտօններ, ինչպէս ՌԱԿ-ի Կեդրոնական Վարչութեան Ատենադպիր, ապա Փոխ-Ատենապետ։ Այժմ Երուսաղէմի Հայ Երիտասարդաց Միութեան Ատենապետն է։ Անդրէասեան, Զէյթունցի Տէր Կարապետ Աւագ Քահանայի (Զէյթունցի Կարապետ) որդին է, որ իր մօրենական կողմի մեծ հօրմէն ժառանգած է յախճապակեայ  սպասներու եւ զարդարանքներու պատրաստութիւնն ու առեւտուրը: Անդրէասեանի համար Արաբ-Իսրայէլեան բաւական բարդ հակամարտութեան ամէնէն յետին մանրամասնութիւնները իր առօրեայ  կեանքին  մաս կը կազմեն: Գիտէ Իսրայէլ պետութեան խնդիրները եւ կը հասկնայ Կազայի խնդիրներուն  ամէն խորքային հարցերը: Բայց ասոնցմէ անդին իր համար ամէնէն հիմնականը հայութեան առջեւ ցցուած հարցերներն են ու նոր մարտահրաւէրները: Այս առումով  ան կ'ըսէ. «Ինծի համար հարցերուն հիմնականը հայութեան ակնոցով նայիլն է: Եթէ տուեալ խնդրին մէջ մեր ժողովուրդին օգուտ կայ, ապա ես այդ խնդրին կրողն եմ:» Անոր համար նաեւ կարեւորագոյն հիմնահարց է Երուսաղէմի հայութեան այսօրուան իրավիճակը, որ իր կարծիքով այսօր մոռցուած է հայութեան կողմէ: ....Read more >>

Your rating: None Average: 5 (1 vote)

Amalya Yeghoyan, Director, Gyumri IT Center

By Joseph Dagdigian, Harvard MA, 25 August 2014

The Gyumri IT Center (GITC) was founded about 9 years ago to provide education in information technologies in the Gyumri region. Gyumri, in northern Armenia and Armenia’s 2nd largest city, was heavily damaged by a 1988 earthquake. An objective of the GITC is to provide a pool of IT expertise in the area in order to attract industry and improve Gyumri’s economy. The GITC was established and financed by the Fund for Armenian Relief (FAR), the Enterprise Incubator Foundation, and Shirak Technologies Ltd together with generous donations by diaspora and local Armenians.

 

GITC’s facilities are currently located in Gyumri’s Ankakhutyan square but will move to Gyumri Technology Park in September or October. ....Read more >>

No votes yet

Ռոպերթ Ամիրխանեանի «Ապրելու Ուժը»

Հրայր Ճէպէճեան, Նիկոսիա, 21 Օգոստոս 2014

«Մայե՛սթրօ, քսանհինգ տարիներ առաջ հանդիպած ենք հօրեղբօրս տան մէջ` Հալէպ…»:

7 Յուլիս 2014, Պէյրութի միջազգային օդակայան: Կը պատրաստուէի մեկնելու Երեւան, երբ օդակայանին մէջ հանդիպեցայ Ռոպերթ Ամիրխանեանին: Թէեւ մէկ օր առաջ` յուլիս 6-ի Պէյրութի մէջ տուած իր ելոյթին չէի կրցած ներկայ գտնուիլ, բայց մեծ ուրախութիւն էր հանդիպիլ անոր նոյնինքն օդակայանին մէջ: Նկատի ունենալով, որ երկուքս պիտի մեկնէինք Երեւան եւ նոյն թռիչքով` առաջնորդեցի զինք սպասման բաժին, ու առիթ ունեցանք զրուցելու…:

«Հալէպ քոլեճի բացօթեայ բակին մէջ տուած ձեր ելոյթը շատ լաւ կը յիշեմ, աւելի քան քսանհինգ տարիներ առաջ», ըսի մայեսթրոյին` աւելցնելով. «Եւ որմէ ետք` հօրեղբօրս տոքթ. Ռոպէր Ճէպէճեանի բնակարանին մէջ մեր հաւաքը…»: ....Read more >>

Your rating: None Average: 5 (1 vote)

19th Century American’s View of Armenians

Samuel S. Cox, an American diplomat stationed in Constantinople in late 19th century, published (1897) his memoirs of the Ottoman Empire entitled “Diversions of the Diplomat in Turkey”. In a passage (pp. 181-182) about the various ethnic groups (Arab, Armenian, Greek, Jew, Kurd, Turk…) of the Ottoman Empire, he wrote the following:

“It is often very difficult to distinguish a Jew, an Armenian, a Turk or a Greek, one from the other. To do so you must be very observant. You want to know the man first. The genteel haughtiness of the Turk will soon enable you to tell that the man you are addressing has not the cunning subtleness of the Greek. His manner distinguishes him from the Albanian, Jew or Arab. ....Read more >>

Your rating: None Average: 5 (1 vote)

'Nazi' Soldier's Friendship with Armenian Nurse

By Jirair Tutunjian*

The dark-eyed, dark-haired woman with the purposeful air sat on the park bench, lost in her slim book. She was on her lunch break from the nearby forest of gray buildings.

We shall never know what Hrip was reading on that sunny day in the Brussels Park. The old book, her companion, her fragile link to her family and to faraway Erzerum, Armenia, where she was born 28 years earlier. She did not remember her hometown. Hrip was born the year her people had been butchered and exiled. ....Read more >>

Your rating: None Average: 5 (2 votes)

Ս Ե Վ Ա Դ Ա Ր

Նվիրում  եմ
Ծնողներիս հիշատակին

Վարդան Գրիգորյան, Երևան


Արցունքը թախիծ ու վիշտ է ծնում,
Ուժը իրավունք ու հպարտություն,
Բռունց լինենք, որ Հայրենին մեր Մայր
Ծաղկի, շենանա, մեզ տա զորություն…

ԱՐԱՐԱՏԻՍ

Գագաթներիդ՝ բիբլիական,
Արցունքներն են հայի սառել,
Ախ, Արարատ, քո կարոտից
Քանի Հայոց սիրտ ես վառել
                               

 


՛՛…Գարուն ա, ձյուն ա արել…՛՛
Պարույր Սևակ

՛՛Մեզ են գլխից են զարկել, բայց նորեն
Հայերն ապրել են, ապրում են, կապրեն:
Հազար դարեր են զարկել, բայց նորեն
Հայերն ապրել են, ապրում են, կապրեն:
Եղեռնազարկ Էլ եղանք, բայց նորեն
Հայերն ապրել են, ապրում են, կապրեն:
Ով էլ որ զարկի, ինչքան էլ զարկեն,
Հայերն ապրել են, ապրում են, կապրեն:՛՛

Հովհաննես Շիրազ

  ....Read more >>

Your rating: None Average: 5 (1 vote)

Glorious Armenian Aleppo

Levon Sharoyan, Translated and abridged by Vahe H. Apelian

Post-Genocide Armenian Aleppo was, for decades, perceived by Armenians of Armenia and the Diaspora as isolated, self-contained and traditional. It did not have the luster and the flamboyance of the Paris, Los Angeles and Beirut Armenian communities. The latter regarded Aleppo a backward village. For consolation, Aleppo had been crowned the “Mother Diaspora Community”. We were happy with the designation.
 

The unprecedented turn of events in the last three years due to the Syrian Civil War and especially the deliberate destruction of Kessab and of the Aleppo Armenian neighborhood of Nor Kyugh, focused the attention of the Diaspora on the “Mother Diaspora Community”, the “Dreamy Haleb”1. Armenians began lamenting the possible loss of the community. Armenian Diaspora was mobilized to save its Haleb community and to safeguard its values, but alas …”after breakage”2
Your rating: None Average: 5 (1 vote)

Turkey's ISIS Support Exposed, Condemned

We call upon the United Nations and the international community to condemn and take effective action against Turkey’s covert logistic support of ISIS

To read the text in Armenian click here

The Assembly of the Armenians of Europe condemns in the strongest possible words the genocidal murderous actions of the ridiculous pseudo-Islamic caliphate of ISIS, a mere horde of mad schizophrenic terrorists running riot in Northern Iraq, against the Yezidi, Armenian and other Christian inhabitants of Mosul, Sinjar, and surrounding areas, committing unforgivable inhuman atrocities, mass-murders, the rape  and sale of women and children into prostitution, the forced religious conversion into Islam, and exile from their homes, and native lands – and all this executed on the verge of the centenary of the genocide of the Armenians, and practically in the same style, methodologically speaking. ....Read more >>

No votes yet

Historian Responds to Turkey's Davutoglu

COMMENTARY ON FM DAVUTOĞLU’S TPQ
ARTICLE ON THE ARMENIAN ISSUE

By Gerard J. Libaridian, Turkish Policy Quarterly, 16 July 2014

Among the dozen or so of Armenian responses to Turkish Foreign Minister Davutoglu's article "Turkish Armenian Relations: Is 'Just Memory' Possible" ('Turkish Policy Quarterly', Spring 2014) the most comprehensive has been that of Prof. Gerard J. Libaridian. Historian Libaridian is a member of the 'Turkish Policy Quarterly' advisory board. Below is his comment.

Introduction

It is not often that a minister of foreign affairs of an important country who takes part in the formulation of policies and has the responsibility of implementing them will dare to reveal the logic behind his government’s policy on a sensitive matter. This is what Mr. Ahmet Davutoğlu has done recently in his article, Turkish-Armenian Relations: Is a “Just Memory” Possible? ....Read more >>

Your rating: None Average: 5 (2 votes)

Oldest Monotheistic Religion of Mideast

www.ezidinasi.com

What does the rainbow represent?

Origin of the seven Angels

Painting eggs in April, is it a Christian tradition?

"The Yazidi religion is a rare treasure for all humanity

to preserve. Trying to convert them is the equivalent

of erasing the memory of humanity, and equivalent to

the destruction of our Khatchkars in Nakhitchevan."

Viken L. Attarian

Your rating: None Average: 4.2 (5 votes)

Triple Events in Late August

A group of Armenians and Alevis, from Toronto and nearby Burlington, travelled to Brantford on August 22 to join Ukrainian-Canadians commemorating the 100th anniversary of the internment of Ukrainians at the start of the First World War. While “enemy aliens” from a variety of countries, including the Ottoman Empire, were sent to distant camps by the government of Canada, the majority of the innocent victims were Ukrainian.

The commemoration-requiem, officiated by Father Bogdan Mironovich of the St. John the Baptist Ukrainian Catholic Church, was attended by close to 100 people, mostly Ukrainians. Unlike the Turkish phony commemoration of Turkish internees a month earlier, the Ukrainian gathering was a dignified spiritual event. And unlike the Turkish shindig, which had succumbed to sleazy political propaganda and falsehood, the Ukrainian requiem was non-political and respectful of the dead. ....Read more >>

Your rating: None Average: 5 (3 votes)

Homecoming to Armenia

Raffi Bedrosyan, Toronto, 28 August 2014

"No matter how many third-country parliaments and politicians appear to sympathize with our cause, at the end of the day, the only change will come from within Turkey...We are in uncharted waters, but sooner or later, truth and justice will prevail."

The historic first trip of the Diyarbakir hidden Armenians to Armenia  is now over and it is time to assess the impact, consequences and next steps.

 

At the end of the first week, we organized a Dikranagerd Night at a beautiful HyeLandz Eco Village in the village of Keghatir. We invited government officials, academicians and researchers following our group, as well as some of the new-found relatives of the Diyarbakir hidden Armenians whose ancestors had managed to move to Armenia after 1915. ....Read more >>

Your rating: None Average: 5 (8 votes)

Our Rolex Ambassadors

Editorial, 21 August 2014

It’s axiomatic that a country sends its best to a foreign country to represent the state and the nation. That one person, thousands of miles away from home, has to be exemplary in many ways. He has to be wise, well-educated, prudent, disciplined, sophisticated, and with superb social skills. He has to be well versed in the history of the country where he’s stationed. He also has to be a quick study… and diplomatic.

It’s a tall order.

And yes, an ambassador should also be above reproach.

Yet in the past year a number of Armenian ambassadors have not only failed in their duties but have also blemished the name of Armenia in places like Baghdad, Brussels and Tbilisi. ....Read more >>

Your rating: None Average: 5 (9 votes)

Ողորմելի Եւ Հիւանդագին Վիճակ

Ոսկան Մխիթարեան, Լոս Անճէլըս, 23 Օգոստոս, 2014

Կարելի չէ զուսպ ըլլալ եւ չարտայատուիլ այն դժբախտ երեւոյթի մասին, որ պարզուեցաւ մի քանի օրեր առաջ Մոնթէպէլլոյի Ս. Խաչ Եկեղեցւոյ մէջ, ուր հաւաքուած էինք թաղման արարողութեան կարգին համար 55 երկար տարիներու բարեկամիս, միաբանակից եղբօրս՝ Պետրոս (վրդ.) Պէրպէրեանին, մեր վերջին յարգանքի տուրքը մատուցանելու համար:

Թաղումէն ճիշդ շաբաթ մը առաջ էր երբ բջիջային հեռաձայնս յանկարծ հնչեց: Անմիջապէս նայեցայ թէ ով էր հեռաձայնողը. « Այո՛ Պետրոս, վերջապէս կարգս եկաւ կ'երեւի. ուր՞ ես եղբա՛յր,  այսքան ատեն է՝ մէջտեղ չկաս»: «Պետրոսը չէ» պատասխանեց խռպոտ ձայն մը միւս կողմէն, «Ճորճիկն է», եւ յանկարծ ահաւոր հեծկլտուք մը: Ես ալ շփոթի մատնուած անմիջապէս հարցուցի. «Խէր է, ի՞նչ եղաւ:» Վայրկեան մը հեկեկանքն ու հեծկլտուքը զսպելէ ետք ըսաւ. «Հայրս մեռաւ»:  Պատմելէ ետք թէ ինչպէս հայրը ինկած եւ մեռած էր Մոնթէպէլլոյի Հայ Կեդրոնին մէջ, ըսաւ. «Մէկ խնդրանք ունիմ Ոսկան Եղբայրս, եւ չեմ փափաքիր որ զիս մերժես»:

....Read more >>

Your rating: None Average: 3.7 (3 votes)

Կոչ՝ Ընդառաջ Ցեղասպանութեան 100-րդ Տարելիցին

Թանկագին հայրենակիցներ,

Համայն հայ ժողովուրդը  Հայաստանի, Արցախի եւ Սփիւռքի տարածքին կը գտնուի անպատիժ մնացած հայոց Ցեղասպանութեան 100-րդ տարելիցի սեմին: Հարիւրամեակէ մը իվեր, ամէն հայ իր սիրտին խորը զգացեր է անջնջելի վիշտն ու ցաւը  իր ժողովուրդին կրած հողային, մարդկային ու մշակութային անհաշուելի կորուստին: Ոչ մէկ հայ ընտանիքի խնայուած է  այդ ահաւոր   ճակատագիրը:

Ձեզի ծանօթ է Հայոց Ցեղասպանութեան 100-րդ տարելիցի Գանատայի Յանձնախումբին զեկոյցը: Այնտեղ յիշուած են շարք մը ձեռնարկներ քաղաքական, մշակութային, պատմական, դաստիարակչական, հրատարակչական եւ երիտասարդական բովանդակութեամբ: Իւրաքանչիւր հայագաղութ իր սեփական միջոցներով ու մարդուժով, մշակութային թէ տնտեսական անկախ միջոցներու ներդրումներով պիտի իրագործէ 100-ամեակի  նախածրագրեալ իր հանդիսութիւնները: Թորոնթոյի եւ Մոնրէալի յանձնախումբերը կը ներկայացնեն Գանատայի հայկական գաղութը, որ իր հերթին մաս կը կազմէ Երեւանի մէջ կազմուած Հայոց Ցեղասպանութեան Կեդրոնական Յանձնախումբին. ....Read more >>

Your rating: None Average: 4 (2 votes)

Mass. Election Politics and Armenian American Voter

By David Boyajian, Massachusetts, 18 August 2014

For decades, top Jewish organizations such as the Anti-Defamation League (ADL) and American Israel Public Affairs Committee (AIPAC) have colluded with Turkey to deny, and defeat Congressional resolutions on, the Armenian genocide. 

Not surprisingly, those organizations’ scandalous double standards figure in Massachusetts elections in September and November: some candidates are not as supportive of Armenian issues as they’d like you to believe. ....Read more >>

Your rating: None Average: 5 (5 votes)
Syndicate content
pendreschekednes