Original essays published in Keghart may be reproduced, but credit must be provided.
All views expressed in keghart.com are those of respective authors.

«Կասեցնել» Բայը Ջնջե՛լ Մեր Դիւանագիտական Բառարանէն

Մեր Դիտանկիւնէն

Դոկտ. Պարոյր Յ. Աղպաշեան, Պէյրութ, Նոյեմբեր 2012

Տխրահռչակ «փրոթոքոլ»ային արձանագրութեանց հարցը մետասաներորդ ժամուն կրկին արծարծուեցաւ Սերժ Սարգսեանի գահավիժող վարկը փրկելու անմիտ մտադրութեամբ: Յաջողեցա՞ւ: Այս առիթով կը հրատարակենք keghart.com-ի հայերէն բաժնի համախմբագիր Դոկտ. Պարոյր Յ. Աղպաշեանի Նոյեմբեր 2012-ի յօդուածը իր շահեկանութեան ու աժմէականութեան համար:- Խմբ.

Պատահական չէ որ վերոյիշեալ խորագիրը ընտրած ենք, զայն նկատելով անխուսափելի հրամայականութիւն մը, ի լուր սխալ ու թիւր, վնասակար ու վտանգաւոր քաղաքական ուղեգիծի մը, որ կը սպառնայ հայ ժողովուրդի պահանջատիրական ամբողջական թղթածրարի հետապնդման, իր զանազան տարբերակներով ու բազմերես դրսեւորումներով: ....Read more >>

Your rating: None Average: 5 (1 vote)

Good Intentions, Misguided Decisions

Editorial, 28 February 2015

Himnatir Khorhrtaran (“Founding Parliament”) until recently known as Nakhakhorhrtaran (“Pre-Parliament”) is an important civilian initiative in Armenian life. Established in 2012, the Armenia-based group believes “there is a moral, psychological, social, economic, demographic and administrative crisis in Armenia which threatens the State…” Himnatir Khorhrtaran (HK) says the “criminal-oligarchic system, social polarization, dependence of the judicial system, the unsustainable use of natural resource and growing dependence on outside forces” have sunk Armenia into an abyss which had led to country-wide apathy and to costly emigration.

Those who follow Armenia politics would have a tough time challenging HK views on the state of affairs in Armenia. Unfortunately, the group has been unable to amass sufficient following to make it a serious player in Yerevan. HK has adherents, called Renaissance, in half-a-dozen countries but membership numbers are believed to be low. Renaissance members promote HK activities in the Diaspora and help it financially.   ....Read more >>

Your rating: None Average: 5 (3 votes)

Սպանիոյ Groupo Mixto Շարժման Խօսնակի Մտորումները

Համօ Մոսկոֆեան, Ալքալա Տէ Հենարես, Սպանիա, 28 Փետրուար 2015

Ռաֆայէլ Ռիփոլլ Մատրիտի մարզի երկրորդ մեծագոյն քաղաք՝ միջնադարեան Ալքալա Տէ Հենարեսի փոխ-քաղաքապետն է:  Ան կը նախագահէ շարք մը միջ-քաղաքային, ընկերային եւ տնտեսական յանձնաժողովներ եւ «Grupo Mixto» քաղաքական շարժման խօսնակն է: Առիթ ընծայուեցաւ այս յոյժ կարեւոր հարցազրոցը  ունենալ իր հետ:

Կեդրոնը՝ Ռաֆայէլ Ռիփոլլ

ՀԱՐՑՈՒՄ.- Կարելի՞ է «Groupo Mixto» քաղաքական շարժման տարողութեան մասին արտայայտուիլ:

ՊԱՏԱՍԽԱՆ.- Սպանիոյ եւ Եւրոպայի մէջ տիրող տնտեսական սուր ճգնաժամին, տաղանդաւոր երիտասարդներու արտահոսքին, մահմետական երկիրներէն զանգուածային ներգաղթին եւ նորեկներուն Սպանիոյ օրէնքներուն եւ դարաւոր աւանդութեանց հանդէպ անարգալից վերաբերմունքին պատճառով «Grupo Mixto»ն օրըստօրէ կը հզօրանայ…։

....Read more >>

Your rating: None Average: 5 (7 votes)

Imported Denialists Face Varsity Contempt

TORONTO (AYF CANADA) – On Feb. 27, the Armenian Youth Federation of Canada (AYF Canada), in collaboration with the Armenian Students Association of the University of Toronto St. George and Scarborough campuses, and the Armen Karo Student Association, held a silent protest at a lecture entitled “WWI 100th Anniversary-Human Suffering in Eastern Anatolia,” featuring infamous genocide deniers Justin McCarthy and Bruce Fein. The lecture, organized by the Federation of Canadian Turkish Associations, was held at the University of Toronto, St. George Campus.

Over 70 human rights activists from the university community, who made up the majority of those in attendance, held a silent protest by standing in unison and turning their backs to the lecturers. ....Read more >>

No votes yet

April 24 and Turkish Worries

Doğu Ergil, Today's Zaman, 27 January 2015

Enver Paşa, the strongman of the Young Turk triumvirate, decided to conduct a surprise attack on the Russian Caucasian army in January 1915 to open the way to Central Asia. The attack ended in disaster, and a whole army was defeated by cold, frost and bad judgment.

While imposing an air-tight news ban on the disaster in the eastern front, Enver Paşa and his accomplices wanted to cover up their flop by accusing the Armenians of siding with the enemy and engaging in fifth-column activities.

April 24, 1915 is the date when the Ottoman (Young Turk) government arrested 250 Armenian intellectuals in İstanbul and banished them to Çankırı and Ayaş, both close to Ankara, on the grounds that they had participated in subversive activities against the state. One-hundred seventy-four of them never came back. This date has been acknowledged as the beginning of the “genocide” of the Armenians and an official reflex of defensive nationalism by the Turks.

Your rating: None Average: 5 (1 vote)

Սրտագին Կոչ, Աստուծոյ Առաջ եւ Պատմութեան Համար

Սեւակ Յակոբեան, Պէյրութ, 1 Մարտ 2015

Քանի մը օր առաջ աշխարհը ապշահար եղաւ ի տես համացանցին մէջ յայտնուած տեսագրութիւններու, ուր իսլամական ծայրայեղականներ ջարդուփշուր կ՛ընէին Մուսուլի թանգարանի պատմական արժէքաւոր արձանները:

Քանդուածները՝ ըլլան անոնք ցուցանմուշ, թէ իսկական, մարդկային քաղաքակրթութեան առաջին իսկ օրերէն մնացած՝ մեզի հասած իրեր էին, մինչ բարբարոսութեան վայրն ալ մեզի ծանօթ մարդկային քաղաքակրթութեան ծննդավայրը համարուող աշխարհագրական շրջանը: ....Read more >>

No votes yet

Same Old Tricks

Raffi Bedrosyan, Toronto, 25 February 2015

Turkey has announced that the annual commemoration of the Gallipoli Dardanelles battles of the First World War, which were traditionally held on March 18, will be held on April 24 this year. President Recep T. Erdogan has invited over 120 world leaders, including President Serzh Sargsyan of Armenia, to attend the ceremonies. The reason for the date change is apparent to all Armenians.

There is a term in Turkish, 'Sark kurnazligi', meaning 'Oriental slyness'. The term is used to define someone who resorts to cunning to deceive someone, but both the deceiver and the deceived know that there is trickery involved, and more cynically, the deceiver does not care if the deceived person is aware of the deceit.

Your rating: None Average: 5 (2 votes)

Տունդարձի երկար ճամբան...

Դոկտ. Հրայր Ճէպէճեան, Նիկոսիա, 22 Յունուար 2015

Հօրենական մեծ հայրս՝ Տօքթ. Աւետիս Ճէպէճեան՝Այնթապի ծնունդ, մահացած է իմ ծնունդէս առաջ։ Այս իմաստով՝ առիթը չեմ ունեցած հանդիպելու եւ ճանչնալու զինք։ Բայց շատ բան տեղեկացած եմ իր մասին մեծ մօրմէս ու տակաւին հօրմէս եւ ընտանիքէս...։ Եւ նկատի ունենալով որ իր բժշկական ասպարէզին հետ՝ նաեւ ունեցած էր հասարակական, ազգային, եկեղեցական ու գրական-հարապարակագրական բազմաթիւ աշխատանք, ծանօթացած էի իրեն այդ միջոցաւ ալ։ Կարդացած եմ իր գրութիւններէն եւ կրցած եմ հասկնալ իր հետաքրքրութիւնները...։ Բայց այն ինչ որ ուշագրաւ էր իր ետին ձգած աշխատանքներուն մէջ իր յուշագրութիւններն են՝ գրուած 1914-1919 թուականներուն միջեւ՝ եւ հայատառ թրքերէնով...։

Աւետիս Ճէպէճեան աւարտած էր Սուրիական Բողոքական Գոլէճը (այժմ Ամերիկեան Համալսարան Պէյրութ-Լիբանան) բժշկական ճիւղը՝ 1903 թուականին։ Առաջին Աշխարհամարտին ծառայած էր Օսմանեան բանակին մէջ որպէս սպայ-բժշկապետ։ Պատերազմի ընթացքին ան ղրկուած էր տարբեր «ճակատներ» ՝ Օսմանեան բանակին հետ...։ Իր օրագրութիւնները՝ գրուած Օսմանեան բանակի մէջ իր զինուորական ծառայութեան ժամանակ՝ 1986 թուականին թարգմանուած էր Հայերէնի եւ հրատարակուած Պէյրութ։ ....Read more >>

Your rating: None Average: 5 (1 vote)

If a Tree Fell And There Was No One…

Jirair Tutunjian, Toronto, 21 February 2015

The English language, which has a vocabulary stockpile of more than one million, is the richest language by far. However, there are still countless life and human experiences for which other languages have words for but English language doesn’t.

Sobemesa is the word Spaniards use to describe after-lunch conversation around the table.

Meraki (Greek) means the essence of yourself you put into your work.

Verschlimmbessern (German, naturally) means to make something worse when trying to improve it.

Abbrocco (Italian) is drowsiness one feels after a big meal.

Everyone knows the German schadenfreude which means the pleasure one derives from the failure of others. ....Read more >>

No votes yet

Իշխանասիրութիւնը Բռնատէր Դասակարգին

Մեթր Պարգեւ Դաւիթեան, Լուսաբաց, 21 Փետրուար 2015

Տասը տարիներ առաջ, 14 Փետրուար 2005 թուականին, ահաւոր պայթումի զոհ դարձաւ Լիբա­նա­նի  նախկին վարչապետ Րաֆիք Հարիրին, որ այդ երկրի կործանարար քաղաքացիական պատերազմի ընթացքին իր բարեգործութեամբ դարձած էր հռչակաւոր եւ յետ պատերազմին ալ եղած էր այդ երկրի տի­­րական դէմքը` իր հարստութեան ընծայած դերով եւ իր վայելած միջազգային համբաւով ու դիրքով։

Անոր սպանութեան պատճառը կը թուի թէ եղած էր իր անհնազանդ ըլլալու յանդգնութիւնը ընդդէմ սուր­իա­կան իշխանութեան, որ Դամասկոսէն կը վարէր Լիբանանը եւ կ’ուզէր հոնկէ նշանակել անոր նա­խա­գահները։ Հաֆէզ Ասատի փորձառու դիւանագիտութեամբ եւ կարգադրութեամբ Լիբանանի վարչա­պետ ըլլալու հրաւիրուած բարեգործ Հարիրին (1992) դարձած էր թիրախ ամէն տեսակի վատ ամբաս­տա­նութիւններու (2000-2004), անոր իշխանաժառանգ զաւկին՝ Պաշշարի ու իր շուրջ գտնուող մարդոց կող­մէ, որոնք չէին հանդուրժեր տեսնել այդ մեծ մարդուն սէրն ու նուիրուածութիւնը Լիբանանի հան­դէպ։

....Read more >>

Your rating: None Average: 5 (1 vote)

Sleeping With the Enemy

David Boyajian, Massachusetts USA, 20 February 2015

Russia has sold some $4 billion worth of modern weapons to Azerbaijan in the past few years, with perhaps more to come.

These include S-300 air defense missiles, Mi-35M combat helicopters, T-90 tanks, Kornet anti-tank missiles, MSTA-S 152mm self-propelled artillery, and the highly destructive Smerch Multiple Launch Rocket System.

Since Azerbaijan’s 1994 defeat in the Karabagh/Artsakh war, its leaders have declared their intention to seize Artsakh by force.  Azeris regularly shoot across, and try to penetrate, Artsakh’s ceasefire line. They have made territorial claims on Armenia and are even shelling villages in Armenia itself. ....Read more >>

No votes yet

Հայրենիքը Վտանգող Պառակտիչ Գործունէութիւն

Համօ Մոսկոֆեան, Երեւան - Մոսկուա - Պէյրութ, 20 Փետրուար 2015

Սեղմ յապաւումներով հրատարակուած սոյն յօդուածը կ'արտայայտէ հեղինակին սեփական կարծիքը: Կարգ մը հաստատումներ կը կարօտին հետազօտական թղթակցութեան մը յատուկ տուեալներու:-Խմբ.

Մինչ համաշխարհային ռազմաքաղաքական կացութիւնը բարդ ու վտանգաւոր ժամանակաշրջանէ մը կ’անցնի եւ հայ ժողովուրդը կը պատրաստուի նշելու Մեծ Եղեռնի 100ամեակը՝ Մայր Հայրենիքի եւ Սփիւռքի մէջ, նորանոր դաւեր  կը ծրագրուին ինչպէս Հայաստանի եւ աշխարհատարած Սփիւռքի, այնպէս ալ տարածաշրջանի խաղաղասէր ու շինարար ժողովուրդներուն դէմ։

Կարծէք թէ բաւարար չէր ՏԱԷՇ կոչուած արիւնախում ոճրագործներու կազմակերպութեան գործած ահաւո՜ր սպանդները Միջին Արեւելքի եւ Լիպիոյ մէջ, քրիստոնեաներու, քիւրտերու, եզիտիներու թէ արաբներու հանդէպ՝ որպէս “նախերգանք” 21րդ դարու Օսմանեան Կայսրութեան “վերածնունդ”ին,  Թուրքիոյ նախագահ Էրտողանի խելապատիկէն ծնունդ առած: Ապա, նոր տարուան սեմին, Կիւմրիի մէջ ռուս կասկածելի զինուոր մը՝ Վալերի Փերմիաքով կը գործադրէ սպանդը հայ ընտանիքի մը դէմ, այն ալ Մոսկուայի համար այնքա՜ն բարդ ժամանակաշրջանին: Այդ “դիմակաւոր” ոճրագործին ձերբակալութիւնը իր “տէր”երուն Թուրքիա փախչելու ճանապարհին, քօղազերծ կ’ընէ հայ-ռուսական դարաւոր ռազմավարական դաշինքին դէմ նախապատրաստուող նոր դաւադրութիւն մը: ....Read more >>

Your rating: None Average: 5 (3 votes)

The Forgotten Church

Translated from ‘AGOS’ by Oşin Elagöz , Istanbul, 19 February 2015

In his Feb. 8th “Haberturk” column, writer and historian Murat Bardakci wrote that the Hamza Bey Mosque of Thessaloniki, Greece is now an erotic film cinema. He added: “We (Turks) didn’t commit shamefull acts such as converting a worship center to erotic cinema.”

Bardakci has forgotten that at least one church in Turkey was converted to erotic cinema. It  was the Soorp Yerrortutyun (Holy Trinity) Armenian church of Eskishehir .   ....Read more >>

No votes yet

Property Deprivation Reason for Genocide

Anahit Astoyan, “Hayern Aysor”, 6 February 2015

"Ունեզրկում..." հայերէն տարբերակը ընթերցել այստեղ

In 2013, senior scientific worker of the Mesrop Mashtots Institute of Ancient Manuscripts (Matenadaran) Anahit Astoyan released her book “Robbery of the Century: Deprivation of Properties of Armenians in the Ottoman Empire in 1914-19”.

According to the author, the fact that the government planned the appropriation of Armenians’ individual and collective properties is stated in the reports of survivors and foreign diplomats having served in the Ottoman Empire, as well as in the Turkish archives in which it is confirmed that the deprivation of the properties of Armenians was a major factor in the plan for annihilation of the Armenian nation. ....Read more >>

Your rating: None Average: 5 (1 vote)

The Case for Self-Reconciliation

Editorial, 20 February 2015

We live in a time when money, opportunity and position are bestowed upon those who enter academia or careers under the rubric of “conflict resolution,” also known as “reconciliation.”  A more fitting name is the “Reconciliation–Industrial Complex,” or RIC.

Like the better-known term, “Military–Industrial Complex,” RIC refers to the overlapping aims and financial relationships that exist among government officials, powerful legislators, lobbyists, NGOs, think tanks, academia, media and creative fields, and the industries and corporations that support them.  These parties provide funding and other support for government programs, public and private policy initiatives, salaried positions, grants, and political access that will serve their selfish interests rather than the needs of the general citizenry. ....Read more >>

Your rating: None Average: 4.2 (14 votes)

Argentine-Armenians Undaunted

Jirair Tutunjian, Toronto, 18 February 2015

They might be in the distant South Atlantic, many thousand miles away from Armenia and other major Diaspora centres (except for the miraculous Uruguay), but the 110,000-strong Armenians of Argentina are making every effort to preserve their culture, identity and community in a continent with a population of 400 million.

Avo Naccachian placed the Armenian tricolor along with the Argentine flag at the peak of Aconcagua in 1981

The overwhelming majority of Armenians of Argentine live in Buenos Aires, the capital. ....Read more >>

Your rating: None Average: 5 (3 votes)

Վտանգաւոր Ւրադարձութիւններու Հետքերով

Մեր Դիտանկիւնէն, 20 Փետրուար 2015

Հայաստանի ներքաղաքական կեանքը կ’եռեւեփի վտանգաւոր զարգացումներով, խորհրդաւոր սադրանքներով ու մտահոգիչ մագլցումներով:

Արդեօք այս ելեւէջները պատահակա՞ն են, դիպուածակա՞ն, թէ՞ անցողակա՞ն:

Մեր կարծիքով, ո՛չ մէկը անոնցմէ, այլ՝ գիտակցուած են, ծրագրուած, ինչ որ տեղ ալ՝ նախատեսուած:

Ինչո՞ւ շատերուն յիշողութիւնը տկար է, ուրիշներ հաւկոյր են, չեն յիշեր ու չեն տեսներ, թէ՝ ամիսներ առաջ, թրքական-ազերիական առանցքը, բացայայտ թէ քօղարկուած դիտարկումներով, սպառնալիքներ ու նետահարումներ արձակեց, համայն հայութեան հասցէին:

....Read more >>

Your rating: None Average: 4.7 (3 votes)

Համակարգի Վերացման Հրամայականը

Մեթր Գասպար Տէրտէրեան, Պէյրութ, 18 Փետրուար 2015

Յօդուածի սկիսբը՝
Դարադաձի Անդոհանք Եւ... Մարտակոչեր

Թռուցիկ ակնարկ մը՝ Արեւելահայաստանի մամուլին վրայ, աներկբայօրէն ցոյց կու տայ թէ՝ հայրենաբնակ ժողովուրդը անդարձօրէն համոզուած է՝ հոն բռնատիրող օլիգարխիկ համակարգի վերացման հրամայականին։ Այսպէս՝ «ՀԱՅԱՍՏԱՆ» (Աթէնք) թերթի 15 Դեկտեմբեր 2014 թուակիր համարի միայն մէկ՝ 5-րդ էջին վրայ, կը կարդանք հայաստանեան մամուլի հետեւեալվերնագրերը.–

1) Անյայտ անձը յարձակուել է պատգամաւոր Արամ Մանուկեանի վրայ։
2) Արամ Մանուկեանին ծեծելու կասկածանքով բերման ենթարկուած անձը չի ձերբակալուել։
3) Չորս դիմակաւոր անձինք ծեծել են ազատամարտիկ Սուրէն Սարգսեանին։
4) Ծեծել են՝ «Արաբօ» եւ «Ապարան» ջոկատների հրամանատարներին։
5) Կոմանդոսը ազատամարտիկների ծեծի մասին՝ ես չեմ ուզում կորցնել իմ ընկերներին։
....Read more >>

Your rating: None Average: 5 (4 votes)

Turkish-US Relations Go Through the Wringer

Murat Yetkin, Hurriyet Daily News, 18 February 2015

Turkish-U.S. relations have survived many tests on the Armenian issue before.

The worst recent one was Ankara recalling the Turkish ambassador to Washington, back in 2007, when an “Armenian genocide resolution” was voted through the House of Representatives’ Foreign Affairs Committee. Ambassador Nabi Şensoy was sent with a confidential list of measures to be implemented if the bill was approved, (the closing of the İncirlik Air Base to U.S. flights was speculated as being among those measures). In the end, the resolution was turned down by then President George W. Bush.

President Barack Obama promised during his election campaign in 2008 that he would recognize the 1915 massacres against the Ottoman Armenian population as “genocide.” But meeting the strategic realities of the U.S. interests, Obama has since adopted a smart way to express himself, using the Armenian word “Meds Yeghern” for it, (meaning “Great Disaster”), thus bypassing the entire political and legal consequences of the alternative. ....Read more >>

Your rating: None Average: 5 (3 votes)

Կղերա-Պետական Գործակցութիւն Հայաստանի Մէջ

Մեթր Պարգեւ Դաւիթեան, «Լուսաբաց», 14 Փետրուար 2015

Հայաստանի ներկայ Երրորդ Հանրապետութիւնը արդի յառաջադէմ մարդկութեան օրէնք­ներն ու կանոնները որդեգրելով կը նկատուի ապակրօն (secular) պետութիւն մը, որուն մէջ դերե­րու բա­ժա­նումը պե­տութեան եւ եկեղեցւոյ (separation of church and state) միջեւ պէտք է յստակօրէն իրարու հետ չխառ­նուին կամ չշփոթուին։ Ամէնքս լաւ գիտենք ասացուածքը, թէ այն ինչ որ Աս­տու­ծոյ կը պատ­կանի` կը տրուի Աստուծոյ, եւ այն ինչ որ կայսրինն է` կը տրուի կայսեր (այ­սինքն` պետու­թեան)։

Հայ Սփիւռքի ազգային պետական կառոյցի չգոյութեան պատճառաւ, լաւապէս կը հասկցուի մեր ազ­գային եկեղեցւոյ դերը գաղութային եւ համայնքային հայ կեանքի կարգաւորման ու կազ­մաւորման մէջ։ Շատ մը սփիւռքահայ երկիրներու մէջ հայը իր ազգային եկեղեցւոյ շուրջ հաւաք­ուելով կը գոյա­տե­ւէ։

....Read more >>

Your rating: None Average: 5 (2 votes)
Syndicate content
pendreschekednes
randomness