Original essays published in Keghart may be reproduced, but credit must be provided.
All views expressed in keghart.com are those of respective authors.

The Thug, the Professor, and “Just Pain”

Editorial, 30 July 2014

It’s natural for Arabs to feel nostalgic for the glories of the Omayyad’s short rule in Iberia, but it takes a lunatic fringes like the ISIS (Islamic State in Iraq and the Levant) to declare “Spain is the land of our ancestors and we will conquer it with the power of Allah.” Violent political gangs tend to be profligate with their verbiage: it’s sui generis. But what can one say when similar fantasies are emoted by the ruler of a “modern democracy”?

Prime Minister Recep Tayyip Erdogan has bigger ambitions than the murderous maniacs of ISIS. Simply put Erdogan would like the Ottoman Empire restored in some shape or form (details to follow). In the spring of 2012, the irascible, cantankerous, and thuggish head of Turkey described his country’s mission thusly: “On the historic march of our holy nation, the AK Party signals the birth of a global power and the mission for a new world order. This is the centenary of our exit from the Middle East [following the Ottoman defeat in the WWI]. What we lost between 1911 and 1923, whatever lands we withdrew from, we shall once again meet our brothers in those lands.” Translation: We are coming back…to Mosul, Kirkuk, Basra, Damascus… to a time when authoritarian Ottoman sultans were called “Ruler of the Black Sea and the White, ruler of Rumelia and Mingrelia, lord of Anatolia and Ionia, Romania and Macedonia, Protector of the Holy Cities, Steely rider through the realms of bliss, sultan and “padishah”, Commander of the Faithful, Chief of the Ottoman armed forces…” ....Read more >>

Your rating: None Average: 4.7 (7 votes)

Join Us in Brantford

Ukrainian Catholic Church of St. John--92 Terrace Hill Street, Brantford ON--will unveil a plaque, on August 22 at 11 a.m., commemorating the 100th anniversary of the First World War internments in Canada. Most of the internees were Ukrainian; some were Armenians and Alevis. Father Bohdan Mironovich, the priest at the church, will conduct a religious service.

  ....Read more >>

Your rating: None Average: 5 (3 votes)

"The Times of the Armenian Genocide ..."

&

Katia Peletekian's "The Times of the Armenian Genocide: Reports in the British Press (1914-1923)" will have its North American launch("kinetson") at the AGBU in Toronto on August 21, 2014 at 7:30. The literary gathering is sponsored by Keghart.com and the AGBU. Ms. Peltekian and her work will be introduced by Keghart.com's English section editor Mr. Jirair Tutunjian, following which the author will provide a power-point presentation of significant excerpts from her book. Below is Keghart.com's Q&A with Ms. Peltekian which was posted (October 16, 2013) soon after her book was published. ....Read more >>

Your rating: None Average: 5 (1 vote)

Armenia Writer-In-Residence in Quebec

Diana Hambardzumyan of Armenia is writer-in-residence (July 14 to August 10) at Val-David, Quebec, upon the invitation of the International Writers and Artists’ Residency program. During her stay she met writers, delivered speeches on Armenian contemporary literature, made contacts with publishers and addressed literary gatherings organized by the Hamazkayin Cultural Association in Montreal and in Toronto. She also met members of the Armenian Canadian Business Association at the AGBU in Montreal.

Ms. Hambardzumyan is a graduate (Honors) of the Yerevan State Institute of Foreign Languages. She teaches English and translation studies at the State Linguistic University. She has written 18 books and her work has been translated into 13 languages. Her most recent novel, “A Knock at the Door”, was published in June. Earlier this summer she was honored by the mayor of Yerevan. ....Read more >>

Your rating: None Average: 5 (1 vote)

Յակոբ Գույումճեան Ասմունքողին Յաղթարշաւը

Դոկտ. Մինաս Գոճայեան, Լոս Անճելըս, 17 Յուլիս 2014

Հազարամեակներու խորը կ՚երթան ասմունքի արուեստի արմատները։ Խօսքի ոյժին ազդեցութեան հետ ոչ մէկ այլ կատարողական արուեստ կրնայ մրցիլ, մանաւանդ երբ ան կենդանի՝ մարդէ մարդ հաղորդակցութիւն է։ Ասմունքը հիմքն է թատերական ու հռետորական արուեստին։ «Ասմունք» կը նշանակէ գեղարուեստական արտասանութիւն, ուր նուազագոյնի կը հասնին դերասանական արուեստին յատուկ մարմնական շարժումներն ու բեմական տեղափոխութիւնները։ Ուրեմն ասմունքողը դիմախաղերուն եւ շարժումներուն մէջ պէտք է ժլատութիւն ցոյց տայ։ Բանահիւսական շրջանին թէ գրաւոր խօսքի զարգացման դարերուն՝ ասմունքողը պէտք է տիրապետէր խօսքի, բառի, շեշտի, այլ խօաքով առոգանութեան գաղտնիքներուն։ ....Read more >>

Your rating: None Average: 4.7 (3 votes)

ՀՀ-ը Չի Խառնվում Նույնիսկ Ի՞ր Ներքին Գործերին

Վահրամ Աղաջանյան, «Երրորդ Ուժ Պլյուս»-ի գլխավոր խմբագիր,15 հուլիսի 2014թ.

Ինչպես հայտնի է, Ռուսաստանի Դաշնության Անվտանգության Ծառայության (ԱԴԾ-ФСБ) ջանքերով ապօրինաբար փակված հայկական «Երրորդ  Ուժ Պլյուս» թերթի հարցով վերջերս տեղի է ունեցել ֆրանսիական «Լե Մոնդ դիպլոմատիկ» (Le Monde Diplomatique) պարբերականի Տնօրենների խորհրդի հատուկ նիստը:

ԱԴԾ-ի տնօրեն Ա. Բորտնիկով

Հիշեցնենք, որ ФСБ-ի փոխգնդապետ Վադիմ Պոզդիշևը, թերթի ինտերնացիոնալ կոլեկտիվի ֆինանսական միջոցները յուրացնելուց հետո, հեռացվել է ծառայությունից ու ФСБ-ի օգնությամբ տեղավորվել մոսկովյան RBE GROUP ֆիրմայում: Սակայն լրագրողներից գողացված միջոցները այդպես էլ չեն վերադարձվել: Ըստ ամենայնի, հանցագործության հետքերը «քողարկելու» օպերացիան ղեկավարում է անձամբ ФСБ-ի տնօրեն Ա. Բորտնիկովը: ....Read more >>

Your rating: None Average: 5 (2 votes)

Տագնապի՛լ, Բայց՝ Որո՞ւ Հաշւոյն

Միկոյեանի յուշարձանի տեղադրման առիթով

Պարոյր Յ. Աղպաշեան, Պէյրութ, 11 Յուլիս 2014

Վերջերս, Հայաստան նոր եռք մը ապրեցաւ, ու կ՚ապրի, որ եկաւ ալեկոծելու հասարակութիւնը, իր ազգային ու քաղաքական, պետական ու ժողովրդային, մտաւորական ու կուսակցական ոլորտներով։

Հարցը կը վերաբերէր Խորհրդային Միութեան ղեկավարներէն՝ Անաստաս Միկոյեանի յուշարձանի տեղադրման, Երեւանի մէջ, որ արժանացաւ խայտաբղէտ ասեկոսներու։

Անկախաբար անկէ, որ անուանի գործիչին յուշարձանը պիտի տեղադրուի, ի հեճուկս ոմանց ընդդիմութեան ու վերապահութեան, կարելի չէ այս հարցին նկատմամբ ցուցաբերել կրաւորականութիւն, երբ ՀԱՅԱԶԳԻ քաղաքական-‏պետական-կուսակցական հեղինակութիւնը կ՚ամբաստանուի… հայասպանութեամբ։ ....Read more >>

No votes yet

Հայ. Եկեղեցին Պատանդ Է (Եզրակացութիւն)

Ոսկան Մխիթարեան, Լոս Անճելըս, 10 Յուլիս 2014

Կասկած չկայ մեր մտքին մէջ, որ կրօնական տեսակէտով, ազգովին կը գտնուինք ահաւոր հոգեւոր փլուզումներու առջեւ որոնք կը յուզեն եւ կը փոթորկեն մեր հասարակական կեանքը ամէնուրեք ի Հայաստան եւ ի սփիւռս աշխարհի:

Մեզի համար անհրաժեշտը ո'չ թէ ծէսերու շոշոկանքն է եւ ո'չ ալ դաւանաբանական խնդիրներու ծեքծեքումները, այլ մեզի պէտք են տաճարներ, անոնց կամարներուն տակ երգելու մեր հոգիէն դուրս ժայթքող յորդարատ ապրումները: Որովհետեւ տաճարներէ եւ սրբավայրերէ զուրկ ամբոխները, խօսուն կենդանիներու խմբաւորումներ կրնան ըլլալ միայն, սակայն ո'չ բարոյապէս եւ հոգեպէս բարձր իմացականութեան անձնաւորութիւններ: ....Read more >>

Your rating: None Average: 5 (1 vote)

Միասնությամբ Դիմակայենք Անարդարություններին

Վարդան Գրիգորյան, ՛՛Հանուն արդարության՛՛ հասարակական կազմակերպության նախագահ՝  Երևան, 07 հուլիսի 2014թ.

Ցավով ընթերցեցի Պարույր Աղպաշյանի մտորումները Հայաստանի մեջ ընդիմության ՛՛առկայության՛՛ մասին:

Ասում եմ ցավով, քանզի սույն պարոնն ապրում է Բեյրութում և երևի չի գիտակցում թե ինչ է կատարվում Մայր Հայրենիքում:

Ի սկզբանե ասեմ, որ Հայաստանի մեջ ԿԱ ԱՌՈՂՋ ԸՆԴԻՄՈՒԹՅՈՒՆ:

....Read more >>

No votes yet

«Կ՛ուզեմ Ցաւը Դուրս Հանել»

Պէյրութէն Վարշաւա

Հրայր Ճէպէճեան, Նիկոսիա, 6 Յուլիս 2014

«Ես 51 տոկոս հայ եմ, իսկ 49 տոկոս` լիբանանցի»

Հաւասարակշռութիւնը արժէք մըն է, որ անհատի կեանքին ու հաւաքական յարաբերութիւններուն աշխատանքային լաւ հիմք կու տայ: Հաւասարակշռութիւնը լաւ հիմք կու տայ ոչ միայն կեանքի տեսադաշտերու եւ հայեացքներու, բայց նաեւ` ինքնութեան եւ մշակութային գործօններուն: Այս մէկը աւելիով կ՛արտացոլայ մեր սփիւռքահայ իրականութեան մէջ, երբ մէկ կողմէն կապուած ենք հայկական ինքնութեան, իսկ միւս կողմէն` այն հիւրընկալ երկրին (երկիրներուն), ուր «պարտադրաբար»  ապաստան գտանք: Բարեբախտաբար այս «պարտադրանքը» տաժանելի չդարձաւ, այլ` արժէքի գիտակցութիւնը, երբ բոլոր  հայերը սիրեցին իրենց ապաստան գտած երկիրները, որոնք մեզի տուին նաեւ ինքնութիւն եւ դաստիարակութիւն: ....Read more >>

Your rating: None Average: 5 (1 vote)

Քարերն Ալ Կը Խօսին

Բագրատ Էսդուգեան, «Ակօս», 20 Յունիս 2014

Աւելի քան 4 հազար տարուան բնօրրանի մը վրայէն հազիւ դար մը առաջ անհետացած մեծ մշակոյթի մը հետքերն են, որ նախ կը խանդավառեն Մինաս Գոճայեանը:

2011 եւ 2012-ին դէպի պատմական Հայաստան կատարուած երկու ճամբորդութիւններու տպաւորութիւնները հատորի մը վերածուած եւ «Մորմոքող անցեալի արահետներով» խորագիրով դրուած է մեր սեղանին վրայ: Հեղինակը` Մինաս Գոճայեան, նմանաբնոյթ երրորդ ուխտագնացութեան մը ընծայած առիթը օգտագործած եւ այցելած է խմբագրատունս: Այս հանդիպումը ինքնին առիթ դարձաւ, որ մենք աւելի մօտէն ծանօթանանք արմատներով կիլիկեցի, ծնունդով լիբանանցի, իսկ այժմ լոսանճելըսաբնակ մտաւորականի մը հետ: Ինչպէս նախորդ անգամներ, ան այս անգամ ալ իրեն հետ ունի ամերիկահայ ուխտաւորներու խումբ մը եւ այդ խումբին պատմական Տոլմապահչէյի պալատը շրջած պահուն ինք կարճատեւ փախուստ մը տուած ու այցելած է մեզի: ....Read more >>

No votes yet

Identity Theft Grand Slam

Editorial, 11 July 2014

Thanks to the Internet the invasion of privacy has become a commonplace bane of our lives. The criminals who try to steal our identities usually have financial gain in mind. Recently there was an identity theft on a grander scale: a theft far, far more ambitious, virulent, and far reaching. The identities stolen were that of national origin. There were 16 such simultaneous thefts. The criminal was none other than the Republic of Turkey.

This is how the heist started:

Five years ago a researcher in Brantford (100 kilometers west of Toronto) discovered that about 16 “Turk” internees from World War I period were buried in that city’s Mount Hope Cemetery. The news caught the eye of Ali Riza Gunay, the eager-beaver Turkish consul in Toronto. The diplomat realized he had hit a jackpot: his superiors had recently sent a directive to all Turkish diplomats to search in the countries where they served for places, events, and people linked to Turkey. ....Read more >>

Your rating: None Average: 4.9 (12 votes)

Open Markets Not the Answer

Gary L. Toronto, 6 July 2014

Keghart.com has published several letters by reader "KYB" who commented on a recent editorial about Armenian individuals who are secretly in touch with Turkish government representatives and business groups. Below is Gary L.'s reply to "KYB". Because of the length of the letter and its highly-informative content, we have posted it as a stand-alone article.--Editor

It is apparent that it is waste of time to engage  KYB in a meaningful discussion on imperative issues about the Armenian nation's future, security, and its survival. KYB has a one-track mind. He examines and discusses everything from the prism of business and open market, nothing else. As if the opening of the Turkish border will solve the various ills of the homeland and make it a model country. Furthermore, his logic is tainted with his personal agenda. ....Read more >>

Your rating: None Average: 5 (6 votes)

Genocide of Turks in Canada - Redux

July 6, 2014

Despite the efforts of the Ontario Alevi community and that of a Toronto-based Armenian civic group to stop the establishment of a politically motivated and fraudulent Turkish monument at the Brantford Mount Hope Cemetery, a week ago a "Muslim" monument was placed at the cemetery. The Turkish consul had been lobbying for such a monument for the past two years. At the top of the monument are Turkish symbols. Frustrated by Hye Tad's refusal to campaign against the disguised Turkish monument, whose main target is the Canadian government, Torontonian Aram Hagopian sent the below letter to members of the local Armenian community.--Editor

 

July 4, 2014

Dear Friends,

For the next year the Brantford Mount Hope Cemetery and the First World War Kapuskasing interment issue will be a Damocles sword on head of the Canadian-Armenian community and the Canadian government. As it was envisioned by a number of Armenians and brought to the attention of our lobbyists, the Turkish embassy, the Turkish consul general, and their cohorts will use this issue to prevent any meaningful commemoration in Canada of the centenary of the Armenian Genocide.    ....Read more >>

Your rating: None Average: 5 (2 votes)

Viken L. Attarian Seeks Liberal Nomination

July 4, 2014

KEGHART:  What are the top-of-mind needs of your riding?

VIKEN ATTARIAN:  Ahunstic-Cartierville is culturally diverse. It is socio-economically stratified, but mostly comprised of middle class families.  It also has a relatively larger retiree population. These demographics define the specific needs. Income erosion is problematic for the elderly who can no longer afford the homes they live in, because of the increasing property tax burden.  The new immigrant communities have a higher rate of unemployment than average; therefore integration and employment are an issue for them. The economic problems of middle class Canadians are also the same across this riding as elsewhere in Canada. ....Read more >>

Your rating: None Average: 5 (5 votes)

Յիսնամեակէն Մինչեւ Նախահարիւրամեակ

Ի՞նչ Ըրինք Եւ Չըրինք
Բարձրաձայն Խորհրդածութեան Կարգով

 

Պարոյր Յ. Աղպաշեան, Պէյրութ, 25 Յունիս 2014

Հայկական Ցեղասպանութեան 100րդ տարելիցի նախաշեմին կը գտնուինք: Ընդամէնը տարի մը ու՝ կը բոլորենք այդ հարիւրամեակը:

Կազմուած է համապետական-համազգային կեդրոնական վերին մարմին, ուր իշխանութիւն, եկեղեցի ու սփիւռք՝ իրենց խայտաբղէտ ներկայացուցիչներով կը հովանաւորեն, կը համախմբեն ու կը բաղկացնեն հոսանքները: ....Read more >>

Your rating: None Average: 5 (4 votes)

Breathtaking Lies: Mythinformation--Ankara Style

When Hannah Arendt coined her famous "banality of evil" phrase she was referring to the Nazis. The Holocaust scholar's ringing description of the criminal Nazi regime perfectly applies to the Turkish perpetrators of the Genocide of Armenians and to the denialists who try to kill Armenians for the second time by falsifying what the Ottoman authorities committed in cold blood from 1915 to 1923.
 
Such denialist is one Mehmet Ozay of the Carleton University in Ottawa. In the latest issue of "Turkish Society of Canada" publication, the man penned an article which belongs in the fantasy shelf of bookstores, next to such titles as "True Lies", "The Moon is a Cheesecake" and "Turks Descend from Trojans and Hittites".
 
Your rating: None Average: 4.7 (7 votes)

Armeno-Kurdish Panel Discussion - Videos

Dear Viewers,

The following video clip is only the introduction of the panel discussion. Except the initial few sentences the entire proceeding is in English and you may view all the videos (six) by clicking on the below link

Armeno-Kurdish Panel Discussion, Toronto, May 29, 2014

....Read more >>

Your rating: None Average: 4.3 (3 votes)

Dersim and Armenians of Dersim

  ....Read more >>

Your rating: None Average: 5 (3 votes)

New Victory for Armenian Jeweller

Hamo Moskofian, Beirut, 14 June 2014

For the Armenian Text Click on «ԵՓՐԵՄ»

Actor-singer Jennifer Lopez kicked off the FIFA World Cup 2014 in style on June 12 as she performed at the opening ceremony in Sao Paulo, Brazil.

Lopez was wearing YEPREM jewels, marking the brand’s 50th anniversary as she sang the official FIFA song.

Over the past two months YEPREM has taken Hollywood by storm. Singer Rihanna at the 2014 Met Gala, Madonna, singer Katy Perry in "V" magazine, and country singer Miranda Lambert at the CMT awards 2014 have all worn the Lebanese-Armenian high-end jewellery manufacturer's hand-made creations. As well, on two occasions Adriana Lima and Karlie Kloss of Victoria's Secret have been seen wearing YEPREM designs.

YEPREM was founded by jewellery designer Yeprem Chakardemian in Beirut in 1964. ....Read more >>

Your rating: None Average: 5 (5 votes)
Syndicate content
pendreschekednes
randomness